Υψηλών προδιαγραφών κτιριακές κατασκευές,
που ανταποκρίνονται στις ανάγκες & τις απαιτήσεις σας!

Πρωτοποριακές ιδέες, Σύγχρονες μέθοδοι οικοδομικής αντίληψης

Τα κτίρια από οπλισμένο σκυρόδεμα διαδόθηκαν ευρέως από τη δεκαετία του 1960 κυρίως στον ελλαδικό χώρο. Το οπλισμένο σκυρόδεμα είναι το μόνο υλικό που μπορεί να χρησιμοποιηθεί τόσο σε υπόγειες κατασκευές, όσο και  σε ανωδομές, καθώς επίσης σε κατασκευές εμποτισμένες στο νερό. Η αυξημένη αντοχή του σε συνδυασμό με την ευελιξία του το καθιστούν, πολλές φορές, αναντικατάστατο.

Στην κατασκευαστική εταιρεία ΔΙΑΣ ΓΑΛΕΡΑΚΗΣ Α.Ε., στο Ηράκλειο Κρήτης, σας παρέχουμε την ιδεατή λύση στις απαιτήσεις σας για οποιαδήποτε συμβατική κατασκευή -από οπλισμένο σκυρόδεμα. Η μελέτη κάθε κτιρίου μας εκπονείται με βάση τον Ελληνικό Αντισεισμικό κανονισμό, αλλά και τους Ευρωκώδικες.

Στόχος μας, σε κάθε κτιριακή κατασκευή, είναι να δίνουμε τον καλύτερό μας εαυτό και να διασφαλίζουμε για εσάς, που μας εμπιστεύεστε:

Αντισεισμικά κτίρια από οπλισμένο σκυρόδεμα με την καλύτερη αντοχή, ποιότητα και προστασία! Και το καταφέρνουμε, εκπληρώνοντας έτσι το όραμά μας: να είμαστε, πάντα, υπερήφανοι για το κατασκευαστικό μας έργο!

Εμπιστευθείτε και εσείς την εταιρεία μας, την κατασκευαστική ΔΙΑΣ ΓΑΛΕΡΑΚΗΣ Α.Ε. και περιγράψτε μας τις ανάγκες και τις επιθυμίες σας, που θα είναι και οι κατευθυντήριες αρχές μας στο δικό σας project.

Τα στάδια κατασκευής μέχρι και την ολοκλήρωση του σκελετού είναι τα εξής:

Εκσκαφή

Από την αρχιτεκτονική και τη στατική μελέτη προκύπτει το βάθος εκσκαφής, καθώς και η επιφάνεια αυτής.

Θεμελίωση

Αφού λάβει χώρα η χάραξη του κτιρίου από το γενικό επιβλέποντα του έργου, ακολουθεί η κατασκευή της θεμελίωσης, η οποία τις περισσότερες φορές γίνονται με πεδιλοδοκάρια.

Θεμελιακή Γείωση

Είναι υποχρεωτική η εφαρμογή της Θεμελιακής Γείωσης σε όλες τις νέες ηλεκτρικές εγκαταστάσεις, σύμφωνα με το νέο κανονισμό Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων ΕΛΟΤ HD 384. Η Γείωση τοποθετείται εντός των θεμελίων μίας κατασκευής.

Υπόγειο

Εφόσον ο ιδιοκτήτης το επιθυμεί, κατασκευάζεται επιπλέον υπόγειο από οπλισμένο σκυρόδεμα. Ακολουθεί η υγρομόνωση αυτού και η επιχωμάτωση.

Ανωδομή

Ο σκελετός ολοκληρώνεται βάσει της στατικής μελέτης. Υποστυλώματα, δοκοί, πλάκα, κλιμακοστάσια κι εξώστες περιλαμβάνονται στο βασικό σκελετό του κτιρίου.