Βιοκλιματικός σχεδιασμός κτιρίων

Οικολογική δόμηση - Χαμηλά λειτουργικά κόστη!

Ο βιοκλιματικός σχεδιασμός κτιρίων αφορά στο σχεδιασμό χώρων (εσωτερικών και εξωτερικών – υπαίθριων) με βάση το τοπικό κλίμα, συνήθως αναφερόμενο ως μικροκλίμα, με σκοπό την εξασφάλιση συνθηκών θερμικής και οπτικής άνεσης, αξιοποιώντας την ηλιακή ενέργεια και άλλες ανανεώσιμες πηγές, αλλά και τα φυσικά φαινόμενα του κλίματος.

Ο βιοκλιματικός σχεδιασμός αποσκοπεί στην προστασία του περιβάλλοντος και των ορυκτών πόρων και συμβάλλει στην εξοικονόμηση ενέργειας για τη θέρμανση, την ψύξη και το φωτισμό ενός κτιρίου!

Στην κατασκευαστική εταιρεία ΔΙΑΣ ΓΑΛΕΡΑΚΗΣ Α.Ε., στο Ηράκλειο Κρήτης, σχεδιάζουμε -πάντα με βάση τις ανάγκες και τις απαιτήσεις σας- βιοκλιματικά κτίρια και μετατρέπουμε υφιστάμενα σε… Green Houses!

Βασικές τεχνικές μετατροπής μια υπάρχουσας κατοικίας σε ένα Green House:

• Εφαρμόζουμε εσωτερική/εξωτερική θερμομόνωση σε τοιχοποιία και ταράτσα.

• Τοποθετούμε θερμομονωτικά κουφώματα και ενεργειακά τζάμια.

• Εγκαθιστούμε καυστήρα νέας τεχνολογίας, ηλιακό συλλέκτη για ζεστό νερό χρήσης και γεωθερμία.

Απευθυνθείτε στην εταιρεία μας και αποκτήστε ένα Πράσινο Σπίτι, ένα ενεργειακά αυτόνομο σπίτι που δεν θα σας επιβαρύνει οικονομικά! Αξιοποιώντας την ηλιακή ενέργεια και άλλες περιβαλλοντικές πηγές, επιτυγχάνεται δροσιά το καλοκαίρι και φυσική θέρμανση το χειμώνα.

Με το βιοκλιματικό σχεδιασμό, εξοικονομείται ενέργεια μέχρι και 45%. Δελεαστικό!

Για το σχεδιασμό ενός βιοκλιματικού κτιρίου λαμβάνεται υπόψη:

Ο προσανατολισμός του κτιρίου και η θέση των ανοιγμάτων, τα σκίαστρα, η θέση του ηλιακού χώρου, το μικροκλίμα του χώρου που το περιβάλλει κ.τ.λ. Ένα βιοκλιματικό σπίτι π.χ. θα πρέπει να έχει μεγάλα παράθυρα προς το Νότο και μικρά προς το Βορρά.

Ανοίγματα στο Νότο, φυσικός αερισμός, ηλιακοί χώροι, κατακόρυφα σκίαστρα στη Δύση κι οριζόντια στο Νότο, σε συνδυασμό με τις ιδιότητες των δομικών υλικών επιτυγχάνουν την ενεργειακή κατάταξη του κτιρίου στις πιο υψηλές ενεργειακές κατηγορίες. Η εταιρεία μας, λαμβάνοντας υπόψη και τις απαιτήσεις του ΚΕΝΑΚ (κανονισμός ενεργειακής απόδοσης κτιρίων), σας προτείνει την καλύτερη λύση βιοκλιματικού κτιρίου, με σκοπό τη μέγιστη εξοικονόμηση ενέργειας σε συνδυασμό με τη λειτουργικότητα και τη θερμική/οπτική και ακουστική άνεση.