Πολεοδομικός έλεγχος του ακινήτου σας
Βεβαίωση Μηχανικού περί νομιμότητάς του

Η τακτοποίηση αυθαίρετων κατασκευών και χρήσεων έχει εισέλθει δυναμικά στη ζωή μας την τελευταία δεκαετία. Η άνω διαδικασία είναι απαραίτητη, κυρίως, για την ένταξη σε προγράμματα επιδοτήσεων (εξοικονομώ, Leader, αναπτυξιακός κ.τ.λ.), καθώς επίσης και σε όλες τις δικαιοπραξίες εν ζωή (αγοραπωλησίες, γονικές παροχές, δωρεές, σύσταση κάθετης κι οριζόντιας ιδιοκτησίας κ.τ.λ.). Επιπλέον, είναι απαραίτητη σε αναγνωριστικές αγωγές, χρησικτησίες, μεταγενέστερες εκδόσεις οικοδομικών αδειών κ.λπ.

Στην κατασκευαστική εταιρεία ΔΙΑΣ ΓΑΛΕΡΑΚΗΣ Α.Ε., στο Ηράκλειο Κρήτης, με μεγάλη εμπειρία σε Πολεοδομικά θέματα, αναλαμβάνουμε την απολύτως σύννομη ρύθμιση του ακινήτου σας, σε ανταγωνιστικές τιμές!

Η διαδικασία που ακολουθείται είναι η εξής:

• συλλογή εγγράφων ακινήτου (οικοδομική άδεια, σύσταση, παλαιότερες υπαγωγές σε νόμους τακτοποιήσεων).

• αυτοψία στο ακίνητο.

• υπολογισμός προστίμου προς το πράσινο ταμείο.

• διαδικασίες τακτοποίησης (αρχιτεκτονική μελέτη, ενίοτε στατική, τεχνική έκθεση κ.τ.λ.).

Προσοχή: Αν η τακτοποίηση το ακινήτου σας γίνει με λανθασμένο (ή μη σύννομο) τρόπο, καθίσταται άκυρη, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να εκδοθεί Βεβαίωση Μηχανικού περί νομιμότητάς του στο μέλλον. Οι μηχανικοί της εταιρείας μας δεσμεύονται για την παροχή αξιόπιστων υπηρεσιών!