Έκδοση όλων των απαιτούμενων δικαιολογητικών,
άμεσα & υπεύθυνα!

Για την κατασκευή ενός κτιρίου, απαραίτητη είναι η έκδοση άδειας δόμησης από την αντίστοιχη ΥΔΟΜ που υπάγεται το έργο.

Στην κατασκευαστική εταιρεία ΔΙΑΣ ΓΑΛΕΡΑΚΗΣ Α.Ε., στο Ηράκλειο Κρήτης, αναλαμβάνουμε την έκδοση οικοδομικών αδειών για νέες ή υφιστάμενες κατοικίες, αλλά και για επαγγελματικά κτίρια, τουριστικές εγκαταστάσεις, ενισχύσεις υφιστάμενων κτιρίων, επισκευαστικές εργασίες κ.λπ.

Στην εταιρεία μας διαθέτουμε έμπειρους και υπεύθυνους μηχανικούς, οι οποίοι σχεδιάζουν λαμβάνοντας υπόψη το όνειρο κάθε πελάτη, σε συνδυασμό με το κανονιστικό πλαίσιο, πάντα, με σκοπό την επίτευξη του καλύτερου οικονομοτεχνικού αποτελέσματος.

Όποιες και αν είναι οι ανάγκες σας στο πλαίσιο οικοδομικών κατασκευών και εργασιών, απευθυνθείτε σε εμάς για την έκδοση των σχετικών αδειών δόμησης. Με πολυετή εμπειρία στον εν λόγω τομέα, μπορούμε να διεκπεραιώσουμε όλες τις απαιτούμενες διαδικασίες που προβλέπονται από τη νομοθεσία.

Για την έκδοση των οικοδομικών αδειών:

Πλέον των απαιτούμενων εγκρίσεων από υπηρεσίες (αρχαιολογία, δασαρχείο, τεχνική υπηρεσία κ.τ.λ.), απαιτούνται μελέτες για την άρτια κατασκευή κάθε έργου -αρχιτεκτονικές, στατικές και ηλεκτρομηχανολογικές μελέτες. Σε κτίρια με ειδική χρήση απαιτούνται επιπλέον εγκρίσεις από το φορέα αδειοδότησης της επιχείρησης, γεωλογικές και περιβαλλοντικές μελέτες. Οικοδομική άδεια απαιτείται, επίσης, σε έργα αντιστηρίξεων, κατασκευής κολυμβητικών δεξαμενών, κατεδαφίσεων, προσθηκών καθ’ ύψος/κατ’ επέκταση κ.τ.λ.

Έχοντας άριστη γνώση της πολεοδομικής νομοθεσίας και έμπειρους μηχανικούς, αναλαμβάνουμε την έκδοση οικοδομικών αδειών και βρισκόμαστε, πάντα, δίπλα στον πελάτη, στοχεύοντας στην άψογη συνεργασία μαζί του.