Συνέπεια, Αξιοπιστία & Επαγγελματισμός

Η εταιρεία μας παρέχει και μεσιτικές υπηρεσίες. Συγκεκριμένα αναλαμβάνει ακίνητα σε όλη την Ελλάδα, κυρίως, όμως στην Κρήτη, την Αθήνα και τις Κυκλάδες. Αφού ολοκληρωθεί πολεοδομικός και ο νομικός έλεγχος από εμάς, το διαθέσιμο ακίνητο αναρτάται στην ιστοσελίδα μας, https://www.realestatecrete.net/. Παράλληλα, ενημερώνουμε τηλεφωνικά το πελατολόγιο που έχει τη δυνατότητα να ανταποκριθεί στο συγκεκριμένο ακίνητο.

Εφόσον υπάρχει ενδιαφέρον, η εταιρεία μας σε συνεργασία με το μηχανικό, το δικηγόρο και το συμβολαιογράφο του αγοραστή, διεκπεραιώνουν όλες τις απαραίτητες διαδικασίες με σκοπό την ολοκλήρωση του συμβολαίου. Έμπειροι σύμβουλοι, επίσης, σας προτείνουν την καλύτερη εκμετάλλευση του ακινήτου.

Ενεργώντας πάντα με ήθος και συνέπεια, εξασφαλίζουμε άριστα επίπεδα εξυπηρέτησης για τους πελάτες που μας εμπιστεύονται -αγοραστές, μισθωτές και ιδιοκτήτες.

[ Δείτε περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα μας : ]