Καινοτόμες κατασκευές - Αρχιτεκτονική ευελιξία -
Υπεροχή στο βαθμό αντισεισμικότητας!

Σχεδιασμός & μελέτη στα μέτρα σας, για το δικό σας μεταλλικό κτίριο!

Τις τελευταίες δεκαετίες όλο και περισσότερο κερδίζουν έδαφος οι μεταλλικές κατασκευές. Η εταιρεία μας είναι από τις πρώτες που δραστηριοποιήθηκε στον τομέα αυτό, γι’ αυτό διαθέτει μεγάλη εμπειρία και τεχνογνωσία.

Στην κατασκευαστική εταιρεία ΔΙΑΣ ΓΑΛΕΡΑΚΗΣ Α.Ε., στο Ηράκλειο Κρήτης, σας προτείνουμε τη λύση ενός προκατασκευασμένου μεταλλικού κτιρίου, έχοντας αναπτύξει ένα πρωτοποριακό σύστημα δόμησης το οποίο μπορεί να σας παράσχει: κατασκευές πλήρως αντισεισμικές, με αντοχή στις υψηλές καταπονήσεις.

 

Πλεονεκτήματα δομικού χάλυβα:

Η ταχύτητα κατασκευής, η πιστοποιημένη αντοχή του χάλυβα, η εξοικονόμηση χώρου με τη χρήση μικρότερων διατομών, οι μειωμένες εισφορές σε ασφαλιστικούς φορείς, η επαναχρησιμοποίηση των υλικών, καθώς και η μεγάλη αντισεισμικότητα είναι μερικά από τα βασικά πλεονεκτήματά του.

Η εταιρεία μας είναι πρωτοπόρα στην κατασκευή μεταλλικών κτιρίων (οικιών, γραφείων, καταστημάτων) από χωροδικτύωμα. Το μεταλλικό χωροδικτύωμα είναι η πλέον αντισεισμική, οικονομική και ανθεκτική κατασκευή και, προφανώς, θεωρείται ιδανική για το σπίτι των ονείρων σας!

 

Πλεονεκτήματα Προκατασκευασμένων Μεταλλικών Κτιρίων:

• Υπεροχή στο βαθμό πυρασφάλειας, ηχομόνωσης και θερμομόνωσης σε σχέση με τα συμβατικά κτίρια.

• Υψηλή αντισεισμικότητα, Κατασκευές με ελαστικότητα.

• Προστασία από καιρικά φαινόμενα.

• Σταθερός προϋπολογισμός του κτιριακού έργου.

• Υπεροχή στο χρόνο εκτέλεσης/παράδοσης έναντι των συμβατικών κατασκευών.

• Κτίρια με πολύ μεγάλη διάρκεια ζωής!

Στάδια κατασκευής μεταλλικού κτιρίου:

Τα στάδια κατασκευής ενός κτιρίου από δομικό χάλυβα, από την ολοκλήρωση των υποκείμενων σκυροδεμάτων (θεμελίωση/υπόγειο/υφιστάμενος όροφος κ.τ.λ.) μέχρι και την ολοκλήρωση του σκελετού, είναι τα εξής:

Εκσκαφή

Από την αρχιτεκτονική και τη στατική μελέτη προκύπτει το βάθος εκσκαφής, καθώς και η επιφάνεια αυτής.

Θεμελίωση

Αφού λάβει χώρα η χάραξη του κτιρίου από το γενικό επιβλέποντα του έργου, ακολουθεί η κατασκευή της θεμελίωσης, η οποία τις περισσότερες φορές γίνονται με πεδιλοδοκάρια.

Αφού λάβει χώρα η χάραξη του κτιρίου από το γενικό επιβλέποντα του έργου, ακολουθεί η κατασκευή της θεμελίωσης, η οποία τις περισσότερες φορές γίνονται με πεδιλοδοκάρια.

Χάραξη

Η χάραξη του μεταλλικού κτιρίου γίνεται για λόγους ακρίβειας με τοπογραφικό όργανο επί του υποκείμενου σκυροδέματος.

Τοποθέτηση μεταλλικού σκελετού

Όλα τα κτίρια από δομικό χάλυβα είναι προκατασκευασμένα. Η παραγωγή γίνεται στο εργοστάσιο της εταιρείας μας, όπου ετοιμάζεται ο μεταλλικός σκελετός κι από εκεί μεταφέρεται στο εργοτάξιο. Η τοποθέτηση γίνεται σταδιακά, ξεκινώντας συνήθως από το πιο απομακρυσμένο σημείο της κάτοψης σε σχέση με το σημείο που παρκάρει ο γερανός κι ολοκληρώνεται, συνήθως, εντός της ίδιας ημέρας. Η σύνδεση μεταξύ των μεταλλικών στοιχείων γίνεται με συγκόλληση (εξωρραφή).