Αποφασίστε για το ακίνητο της επιλογής σας
με βάση τα πιο ασφαλή κριτήρια!

Η επένδυσή μας σε ακίνητα που αγοράζουμε ή και σε ακίνητα που μισθώνουμε αποτελεί ένα πολύ σημαντικό βήμα στη ζωή μας. Προκειμένου λοιπόν να προβούμε σε αυτό το διάβημα, είναι απαραίτητη η επίσκεψή μας σε ένα μηχανικό κι ένα δικηγόρο, προκειμένου να ελέγξει το ακίνητο της επιλογής μας, πριν πάρουμε την τελική απόφαση.

Στην κατασκευαστική εταιρεία ΔΙΑΣ ΓΑΛΕΡΑΚΗΣ Α.Ε., στο Ηράκλειο Κρήτης, φροντίζουμε για τον πολεοδομικό και νομικό έλεγχο του ακινήτου που σας ενδιαφέρει, προκειμένου να μην οδηγηθείτε σε μια λανθασμένη επιλογή!

Η απόφασή σας για οποιαδήποτε επένδυση, προφανώς, θα πρέπει να ληφθεί με τα πιο ασφαλή κριτήρια. Είμαστε στη διάθεσή σας!

Ο πολεοδομικός έλεγχος του ακινήτου σας περιλαμβάνει:

Τον έλεγχο της αρτιότητας και της οικοδομησιμότητας, εφόσον πρόκειται για οικόπεδο, σε συνδυασμό με τις επιτρεπόμενες χρήσεις. Στην περίπτωση ακινήτων δομημένων ελέγχεται, κυρίως, η νομιμότητα των κτισμάτων. Ο δικηγόρος μας ελέγχει την ύπαρξη τυχόν βαρών και διεκδικήσεων. Εφόσον ολοκληρωθεί και ο νομικός έλεγχος, κανονίζουμε ραντεβού στα γραφεία της εταιρείας μας και ενημερώνουμε τον ενδιαφερόμενο, προκειμένου να προχωρήσουμε στις ανάλογες διαδικασίες.

Οι πλέον συνηθισμένες νομικές διαδικασίες είναι η άρση υποθηκών, ενώ στις πολεοδομικές διαδικασίες είναι η τακτοποίηση αυθαίρετων κατασκευών και χρήσεων, καθώς και η έκδοση βεβαίωσης με το Ν.4495/17, η οποία από την 1η Απριλίου του 2022 αντικαθίσταται από την έκδοση Ηλεκτρονικής Ταυτότητας του Ακινήτου.                              

Απευθυνθείτε στη ΔΙΑΣ ΓΑΛΕΡΑΚΗΣ Α.Ε., για να σας βοηθήσουμε να διεξάγετε έναν ολοκληρωμένο έλεγχο του ακινήτου που σας ενδιαφέρει.